wz

Obojživelnํci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Ropucha krแtkonohแ (Bufo calamita)

pulec, Jind๘ich๙v Hradec, 2008

Zp์t na Galerii 1

 

ฺvodnํ strแnka      Mapovแnํ obojživelnํk๙      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 ฉ Jaromํr Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com