wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Galerie 1

Fotografie obojživelníků ČR

mlok skvrnitý

kuňka ohnivá

skokan hnědý

 

kuňka žlutobřichá

skokan ostronosý

čolek velký

ropucha obecná

skokan štíhlý

čolek horský

ropucha zelená

skokan krátkonohý

čolek obecný

ropucha krátkonohá

skokan zelený

 

rosnička zelená

skokan skřehotavý

 

blatnice skvrnitá

 

Fotogalerie obojživelníků ČR je k vidění zde:

 

 

!  Upozornění  !

Fotografie uveřejněné na těchto stránkách mohou být dále publikovány pouze se souhlasem jejich autora!

O tento souhlas a fotografie ve větším rozlišení můžete požádat správce těchto webových stránek - viz Kontakt.

 

Prezentace s popisy determinačních znaků snůšek a larev většiny našich druhů obojživelníků

jsou k nekomerčnímu využití k dispozici zde (prezentace jen ke čtení; pdf verze):

                              

pdf-snusky                                                                                                                                         pdf-larvy

Doporučené citace prezentací:

Maštera J. (2008): Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR.- elektronická prezentace, depon. in AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 17 pp.

Maštera J. (2008): Poznámky k určování larev obojživelníků ČR.- elektronická prezentace, depon. in AOPK ČR, Havlíčkův Brod; 22 pp.

 

mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

 

 

čolek velký (Triturus cristatus)

 

 

 

čolek horský (Triturus alpestris)

 

 

čolek obecný (Triturus vulgaris)

 

 

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

 

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

 

ropucha obecná (Bufo bufo)

 

ropucha zelená (Bufo viridis)

 

 

ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

 

rosnička zelená (Hyla arborea)

 

 

 

 

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

 

skokan hnědý (Rana temporaria)

 

 

skokan ostronosý (Rana arvalis)

 

 

skokan štíhlý (Rana dalmatina)

 

skokan krátkonohý (Rana lessonae)

 

skokan zelený (Rana kl. esculenta)

 

 

skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

 

Zpět na Fotogalerii

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com