wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Jaromír Maštera:  Fotografie osobních aktivit v ochraně přírody

Foto: Aneta Mašterová

    

Mapování obojživelníků – jaro 2010                                               Kácení náletových křovin nad Popickým rybníkem– jaro 2011

    

Natáčení reportáže o Rančířovském tankodromu – léto 2009                      Mapování čolků pomocí živolovných pastí – jaro 2011

      

Budování tůně v bývalém VVP Pístov – jaro 2011                           Kosení mokřadních luk v bývalém VVP Pístov – léto 2010

     

<    Fotografování snůšek pro publikaci o larvách a snůškách obojživelníků ČR – jaro 2010  

Propagace ochrany vzácných kuněk v ČR – léto 2010     >▲

     

Budování tůně nad Rančířovským Okrouhlíkem – jaro 2011                                           Monitoring obojživelníků – jaro 2010

     

Monitoring ryb – podzim 2010                                     Kosení mokřadních luk nad Rančířovským Okrouhlíkem – léto 2011

     

Monitoring obojživelníků – jaro 2010                                            Zoologický průzkum – jaro 2010

     

Ekologická výchova: exkurze na přírodovědné soutěži  Zelená stezka-Zlatý list – jaro 2010

     

Mapování obojživelníků – léto 2010                                             Obnova tůně v bývalém VVP Pístov – jaro 2010

     

Hydrobiologický průzkum – jaro 2010                                            Monitoring sysla obecného – léto 2009

     

Kácení stromů při obnově ekologických funkcí VKP Hulišťata – léto 2009                                 Zoologický průzkum – jaro 2011

     

Monitoring raků – léto 2009                                                                       Mapování obojživelníků – léto 2009

   

Prořezávka křoví nad Popickým rybníkem – podzim 2011                  Managementová“ terénní exkurze pro veřejnost – podzim 2010

Zpět na Profil

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2011-2012 – jaromir.mastera@gmail.com