wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Klíč k určování obojživelníků a plazů ČR

převzato z publikace Nečas, Modrý & Zavadil (1997): Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles

Textová verze (MS Word) - Klíč na určování

(2)

Celé tělo je kryto šupinami a/ nebo rohovinovými štíty……………..…..….………třída Reptilia (plazi)   (3)

(1)

Kůže bez šupin a/ nebo rohovinových štítů……………………..…….….třída Amphibia (obojživelníci)   (21)

(4)

Tělo částečně uzavřeno v kostěném krunýři, pokrytém rohovitými štíty;

   čelisti bezzubé……..…………………………………..……...……..…….řád Testudinides (želvy)   (5)

4 (3)

Celé tělo je kryto šupinami, není uzavřeno v kostěném krunýři;

   čelisti ozubené…….………………………..………………...…………….řád Squamata (šupinatí)   (7)

5 (6)

Temeno hlavy je hladké, s velkými štítky; prsty po celé délce volné, mezi nimi plovací blány; hlava a šíje je

   šedočerná s bělavými nebo žlutými skvrnami………..…………...……Želva bahenní (Emys orbicularis)

6 (5)

Jakýkoliv z nepůvodních druhů, jedinci uprchlí

   ze zajetí ………………………………………většinou zástupci rodů Agrionemys, Pseudemys, Testudo

7 (8)

Spodní část těla kryta šupinami v několika řadách; volná, pohyblivá oční víčka

   většinou se čtyřmi končetinami (vyjímečně bez končetin)….………………….podřád Sauria (ještěři)   (9)

8 (7)

Spodní strana těla s jednou řadou velkých, příčných štítků oční víčka srostlá, průhledná;

   vždy bez končetin……………………………………….…..……………podřád Serpentes (hadi)   (14)

9 (10)

Bez končetin………………………………………………....………..… Slepýš křehký (Anguis fragilis)

10 (9)

Končetiny přítomny………………………………...…………………....……………………………   (11)

11 (12)

Ve středu hřebenu podélný pruh 8–16 řad šupin

   menší velikosti než šupiny na bocích………………..………………... Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

12 (13)

Ve středu hřbetu podélný pruh 0 nebo 1–2 řady šupin menší velikosti než šupiny na bocích;

   2 postnasální štítky za nozdrou………………..…………….…..…… Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

13 (12)

1 postnasální štítek za nozdrou…………………………………….. Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

14 (15)

Anální štítek rozdělený; zornice kruhovitá; horní labiální štítky v kontaktu s okem ………...…...………   (16)

15 (14)

Anální štítek nedělený; zornice svislá, elipsovitá; drobné subokulární štítky mezi okem a horními

   labiálními štítky……………………………………………….……...…… Zmije obecná (Vipera berus)

16 (17)

Břicho jednobarevně světle krémové nebo bělavé;

   hřbetní šupiny hladké……………………….…….…..….…….. Užovka stromová (Elaphe longissima)

17 (18)

Břicho tmavé, s velkými bělavými skvrnami po stranách nebo ve středu; hřbetní šupiny kýlnaté…..…….   (19)

18 (17)

Břicho jednobarevné, červenavé nebo šedavé, většinou skvrnité s tmavými tečkami;hřbetní šupiny hladké;

   tmavý proužek přes oko…………………..………..…………… Užovka hladká (Coronella austriaca)

19 (20)

Dvě velké poloměsíčité bělavé nebo žluté skvrny za hlavou; 1 preokulární štítek; šupiny na vrchní ploše

   ocasu skoro hladké nebo jen slabě kýlnaté…..…………….………… Užovka obojková (Natrix natrix)

20 (19)

Za hlavou nejsou nápadné skvrny; 2-3 preokulární štítky;

   šupiny na vrchní ploše ocasu silně kýlnaté………..….………….. Užovka podplamatá (Natrix tesselata)

 

 

21 (22)

Obojživelníci i v dospělosti s ocasem…………………...…….…..…………… řád Caudata (ocasatí)   (23)

22 (21)

Bez ocasu…………………………………………………………………………. řád Anura (žáby)   (53)

23 (24)

Ocas na příčném řezu kruhovitý až oválný; hřbet bez kožních lišt; přítomny velké příušní žlázy (parotidy);

    zbarvení černé se žlutými skvrnami…………………………. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

24 (23)

Ocas za stran zploštělý; hlava bez parotid……………………………….…………………...….…….   (25)

25 (30)

Na hřbetě více či méně pilovitý hřeben; břicho žluté až oranžové s tmavými černými skvrnami…….…....   (26)

26 (27)

Hřbetní hřeben v pánevní oblasti přerušen; hrdlo tmavší než břicho……………………………………..…   (28)

27 (26)

Hřbetní, mírně zubatý hřeben probíhá bez přerušení od šíje na ocas;

   hrdlo stejné barvy jako břicho………….…...…. Čolek obecný (Triturus vulgaris) – samec ve vodní fázi

28 (29)

Přední a zadní končetiny se při maximálním natažení mohou

   navzájem dotýkat…………………...…..….…... Čolek velký (Triturus cristatus) – samec ve vodní fázi

29 (28)

Končetiny velmi krátké, ani při natažení se přední a zadní navzájem

   nedotýkají………………………….…….. Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) – samec ve vodní fázi

30 (25)

Hřbetní hřeben chybí nebo je pouze naznačen……………………………………..………..…….…....   (31)

31 (38)

Hřbet a boky tmavě hnědé nebo hnědavě šedé s tmavými okrouhlými skvrnami, vzácně zcela černé;

   břicho žluté až oranžové, vždy s velkými tmavými skvrnami………………….……………..…..….....   (32)

32 (33)

Oblast kolem kloaky tmavá; na ocase bělavý proužek…………………………..…….……………….   (34)

33 (32)

Oblast kolem kloaky světlá; bez světlého proužku na ocase……………...………...…….…………….   (36)

34 (35)

Přední a zadní končetiny se při maximálním natažení mohou

   navzájem dotýkat…………………..……...…... Čolek velký (Triturus cristatus) – samec v pozemní fázi

35 (34)

Končetiny velmi krátké, ani při natažení se přední a zadní navzájem

   nedotýkají………………….……....….... Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) – samec v pozemní fázi

36 (37)

Přední a zadní končetiny se při maximálním natažení mohou

   navzájem dotýkat…………….…….…..…….………………. Čolek velký (Triturus cristatus) – samice

37 (36)

Končetiny velmi krátké, ani při natažení se přední a zadní navzájem

   nedotýkají……………………….…..………..…..….... Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) – samice

38 (31)

Tmavé skvrny na břiše většinou chybí, jsou-li patrné, tak hřbet a boky těla jsou světlé

   až světle hnědé a břicho dvoubarevné…...…..………………….……………………………...…….   (39)

39 (40)

Břicho po stranách žlutavé, uprostřed oranžové………….….…………….…………...……………….   (41)

40 (39)

Břicho jednobarevně tmavě žluté bez tmavých skvrn, případně pouze s jemným tečkováním po stranách… (47)

41 (42)

Na hřbetě a částečně i na břiše tmavé okrouhlé

   skvrnky…………………….…….……..….… Čolek obecný (Triturus vulgaris) – samec v pozemní fázi

42 (41)

Tělo bez okrouhlých skvrn……………………………….………………………..…………………..   (44)

44 (45)

Břišní část ocasu nebo ocasního lemu vždy žlutá, bez teček; nad oranžovým lemem leží řada tmavých

   teček; kloakální oblast tmavá……………….………..…… Čolek hranatý (Triturus helveticus) – samec

45 (46)

Chodidla zadních končetin vždy se dvěma (většinou světlými) hrbolky; břicho většinou bez teček;

   hrdlo převážně růžové, vždy bez teček…….………..……  Čolek hranatý (Triturus helveticus) – samice

46 (45)

Chodidla zadních končetin bez světlých hrbolků; břicho převážně tečkované;

   hrdlo stejné barvy jako břicho, často tečkované……..….……Čolek obecný (Triturus vulgaris) - samice

47 (50)

Břicho oranžové; hřbet černý nebo šedomodrý, někdy se slabým šedým či hnědým mramorováním;

   tělo s oblými hřbetními kožními lištami…………………………………………………….………….   (48)

48 (49)

Nevýrazná hřbetní lišta v mediální linii se střídavými černými a bělavými úseky;

   kloakální oblast s velkými tmavými skvrnami……..……….…. Čolek horský (Triturus alpestris) – samec

49 (48)

Na hřbetě není dvoubarevná kožní lišta; kloakální oblast jen slabě zbytnělá,

   stejné barvy jako břicho…………………………..…..…….. Čolek horský (Triturus alpestris) – samice

50 (47)

Břicho tmavě žluté až oranžové; hřbet žlutavý, hnědý až olivový, někdy s tmavším mramorováním;

   hřbet plochý se dvěma hřbetními kožními lištami…………………………………………...…………   (51)

51 (52)

Oblast kloaky černá; konec ocasu s tmavým koncovým vláknem

   (ve vodní fázi redukováno)…………………...………. Čolek karpatský (Triturus montandoni) – samec

52 (51)

Oblast kloaky žlutavá; ocas bez koncového vlákna…..…. Čolek karpatský (Triturus montandoni) - samice

53 (54)

Prsty zakončeny okrouhlými přísavkami; hřbet jednobarevný; břicho bělavé,

   po stranách s výrazným tmavým proužkem…….….…………….....… Rosnička zelená (Hyla arborea)

54 (53)

Prsty bez přísavek; jiné zbarvení a/ nebo kresba……………...………..……………..……..………....   (55)

55 (56)

Břicho výrazně barevné, černé nebo načernalé v kombinaci se žlutými, oranžovými nebo červenými

   skvrnami; hřbet vždy s hustými bradavkami……..……………………………………….….……….   (61)

56 (55)

Břicho jednobarevné nebo bělavé s šedými nebo hnědými tečkami; hřbet hladký nebo bradavičnatý…....   (57)

57 (58)

Temeno hlavy vyklenuté; svislá zornice…………………………..….. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

58 (57)

Temeno hlavy ploché; zornice horizontální……………………………………….…………………….   (59)

59 (60)

Hřbet silně bradavčitý; přítomny příušní žlázy; čelisti bez zubů; chybí tzv. patrové zuby;

   zadní končetiny relativně krátké……………………………………………………….…………….   (63)

60 (59)

Kůže jen slabě bradavičnatá nebo hladká; příušní žlázy chybí; horní čelist ozubená, dolní čelist bez zubů;

   patrové zuby přítomny; dlouhé zadní končetiny……………………………………..….….…………   (67)

61 (62)

Bradavky na hřbetě hladké, bez tmavého rohovitého hrotu;

   břicho černé nebo modročerné, s červenými nebo oranžovými, vzácně žlutými nepravidelnými

   skvrnami a početnými bílými tečkami………………………………. Kuňka obecná (Bombina bombina)

62 (61)

Bradavky na hřbetě hrubé, drsné, na konci s tmavým rohovitým hrotem; břicho žluté, s tmavými

   nebo modročernými nepravidelnými skvrnami……………..….. Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

63 (64)

Hřbet víceméně jednobarevně tmavě hnědý, s podélným středovým

   bělavým pruhem………………………………………..……… Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

64 (63)

Podélný středový bělavý nebo žlutavý pruh chybí………………………….………………………..…   (65)

65 (66)

Hřbet dvoubarevný, bělavý či šedavý, s četnými zelenými nebo olivovými až hnědými skvrnami;

   duhovka žlutá až zelenavá………………………………………..…..…. Ropucha zelená (Bufo viridis)

66 (65)

Hřbet hnědý, jednobarevný nebo s nevýraznými tmavými skvrnami;

   duhovka červenavě hnědá……………………………………..………… Ropucha obecná (Bufo bufo)

67 (74)

Hřbet hnědý, bez zelené barvy; tmavý proužek od oka k bubínku; oči jsou relativně daleko od sebe…...   (68)

68 (69)

Břicho většinou s tmavšími šedými, hnědými až červenavými skvrnami (vzácně též jednobarevné);

   čenich krátký, zaoblený; patní hrbol relativně nízký…………………. Skokan hnědý (Rana temporaria)

69 (68)

Břicho vždy jednobarevně světlé; čenich není výrazně zaoblený; patní hrbol není nízký………..………..   (70)

70 (71)

Čenich protažený; zadní končetiny relativně dlouhé (délka stehna + holeně je větší než délka těla);

   hřbet více či méně jednobarevně hnědý až narůžovělý;

   bez skvrn na bocích………………………………………..………… Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

71 (70)

Čenich krátký, špičatý; hřbet a boky hnědé s tmavými skvrnami…………………..…………………..   (72)

72 (73)

Zadní končetiny relativně krátké (délka stehna + holeně < délka těla)…… Skokan ostronosý (Rana arvalis)

73 (72)

Zadní končetiny relativně dlouhé (délka stehna + holeně > délka těla);

   vyskytuje se pouze na jižní Moravě…… Skokan ostronosý Wolterstorfův (Rana arvalis wolterstorfii)

74 (67)

Hřbet zelený nebo olivový s tmavými skvrnami; bez tmavého pruhu ve spánkové oblasti;

   oči jsou relativně blízko u sebe…………………………………………………..………………….   (75)

75 (76)

Hřbet zelenavě hnědý; stehna svrchu hnědavá s velkými skvrnami; patní hrbol velmi nízký;

   max. celková délka větší než 10 cm………………………...….. Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

76 (75)

Hřbet obvykle jasně zelený; stehna svrchu žlutavá s černým mramorováním; patní hrbol středně velký…..  (77)

77 (78)

Patní hrbol symetrický, relativně velký a vysoký;

   max. délka těla menší než 7,5 cm…………………………..…… Skokan krátkonohý (Rana lessonae)

78 (77)

Patní hrbol vždy a, nízký symetrický;

   max. délka těla mezi 7,5 a 12 cm…………………………….……… Skokan zelený (Rana esculenta)

Patní hrboly u skokanů:

 

 

Zpět na Pomůcky k určování

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com