wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Ohrožení obojživelníků

 

Podrobněji se dozvíte na stránce:

Obojživelníci České republiky – Ohrožení obojživelníků

 

Co ohrožuje obojživelníky v ČR (základní přehled)?

 

 

Autoři fotografií: Jaromír Maštera (většina), Jana Kristianová, Luděk Čech a další (internet)

 

Mezi veřejností nepatří obojživelníci k příliš oblíbeným živočichům. V minulosti byli díky mnoha předsudkům a pověrám často pronásledováni. Na území ČR se vyskytuje 21 druhů a kromě jednoho všichni patří mezi zvláště chráněné živočichy. S některými druhy, jako je ropucha obecná (Bufo bufo), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a skokan hnědý, se setkáváme častěji, k oblíbeným, ale méně známým patří rosnička zelená (Hyla arborea). Většina ostatních druhů, jako jsou například blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha zelená (Bufo viridis), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), nebo mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), naší pozornosti spíše uniká. V dnešní době patří obojživelníci k jedné z nejvíce ohrožených skupin živočichů.

Stránky věnující se podrobněji problematice ochrany obojživelníků najdete na adrese www.ochranaobojzivelniku.wz.cz

Kuňka obecná – jeden z nejvíce ohrožených druhů

obojživelníků u nás

Lomy a pískovny – důležité lokality pro rozmnožování ropuchy krátkonohé a zelené

Z celého světa přicházejí poplašné zprávy o alarmujícím úbytku jednotlivých druhů. Mezi hlavní příčiny patří změny životního prostředí, zejména zhoršování kvality vody a vysoušení mokřadů. Zničení mnoha drobných vodních ploch a využívání většiny rybníků k intenzivnímu chovu ryb zapříčinilo nedostatek vhodných lokalit pro rozmnožování. Mezi další faktory, které ohrožují přežití obojživelníků patří úrazy na jarních tahových cestách na místa rozmnožování. Obojživelníci jsou věrni místu rozmnožování po léta a v případě, že jim jejich tahovou cestu překříží komunikace, dochází na těchto místech k úhynu desítek až stovek jedinců pod koly projíždějících automobilů.

 

Zpět na Mapování obojživelníků

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com