wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

Publikace, prezentace, články a letáky k ochraně obojživelníků

 

 

Všechny publikace, prezentace, články a letáky k obojživelníkům naleznete na nových stránkách:

 

Obojživelníci České republiky - Literatura

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

Proč se v rybnících na Vysočině (i jinde) nedá koupat?

 

! Odpověď naleznete zde !

 

??!

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

… a zde je jediná publikace vydaná speciálně se zaměřením na Jihlavsko:

 

 

Příručka k mapování obojživelníků na Jihlavsku

Publikace byla vydána Českým svazem ochránců přírody Jihlava v rámci programu Ochrana biodiverzity koncem roku 2002 díky finanční podpoře Ma­gistrátu města Jihlavy, Ústřední výkonné rady ČSOP, Okresního úřadu Jihlava a firmy RNDr. Milan Ma­cháček – EKOEX Jihlava.

 

Zdarma byla poskytnuta všem základním ško­lám v okrese Jihlava, vybra­ným středním ško­lám, úřadům, knihovnám a různým neziskovým organizacím (ZO ČSOP, Domy dětí a mládeže, atd.). Vydaný počet výtisků (1000 ks) nebyl však do­stačující k tomu, aby se mohlo při­stoupit k distribuci mezi ve­řejnost v Jihlavě a dalších obcích okresu Jihlava.

 

.

Začátkem roku 2004 byl proto, s finanční podporou Fondu Vysočiny a Magistrátu města Jihlavy, realizován aktualizovaný dotisk této publikace v nákladu 500 výtisků. V současnosti je již i tento náklad rozebrán.

Příručka si klade za cíl seznámení ve­řejnosti s jednotlivými druhy obojživel­níků vyskytujících se na Jihlavsku a také (a to hlavně) získání pomocníků pro mapování jejich rozšíření, které probíhalo pod záštitou ČSOP Jihlava. Publikace má 48 stran, barevnou obálku a najdete v ní informace o všech druzích obojži­velníků, kteří se mohou potenciálně vyskyto­vat na Jihlavsku, doplněné origi­nálními kresbami Daniela Stejskala. Dále zde naleznete klíče k určování obojži­velníků a jejich snůšek, výzvu ke spolu­práci při mapování a seznam použité a doporučené literatury. Přílohou příručky je Mapovací karta pro zapisování Vašich pozorování.

Příručku v .pdf formátu (první vydání) si můžete prohlédnout a stáhnout po kliknutí na obrázek.

 

Zpět na úvodní stránku

 

Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

———————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2014 – jaromir.mastera@gmail.com