wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Období páření našich obojživelníků

Poznámka : Jedná se o dobu páření a kladení vajíček. U mloka skvrnitého jde o dobu porodu larev (mlok je vejcoživorodý), k páření dochází dříve.

 

 

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

mlok skvrnitý

 

 

x

x

x

 

 

čolek velký

 

x

x

x

x

x

 

čolek dunajský

 

x

x

x

x

x

 

čolek horský

 

 

x

x

x

 

 

čolek obecný

 

x

x

x

 

 

 

čolek karpatský

 

 

x

x

x

 

 

kuňka obecná

 

 

x

x

x

 

 

kuňka žlutobřichá

 

 

x

x

x

x

x

blatnice skvrnitá

 

 

x

x

 

 

 

ropucha obecná

 

x

x

 

 

 

 

ropucha krátkonohá

 

 

 

x

x

 

 

ropucha zelená

 

 

x

x

x

 

 

rosnička zelená

 

 

x

x

x

 

 

skokan hnědý

x

x

x

 

 

 

 

skokan ostronosý

 

x

x

 

 

 

 

skokan štíhlý

x

x

 

 

 

 

 

skokan krátkonohý

 

 

 

x

x

 

 

skokan skřehotavý

 

 

 

x

x

 

 

skokan zelený

 

 

 

x

x

 

 

Zpět na Pomůcky k určování

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com