wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Mapování tahových cest obojživelníků

Už v období časného jara, kdy krajinu ještě pokrývají zbytky sněhu, vyrážejí na místa rozmnožování skokani hnědí a o něco později ropuchy obecné. U těchto druhů dochází k největším ztrátám, protože na tahových cestách se v krátkém období přesouvá velké množství živočichů. U dalších druhů není tah tolik patrný, i přesto je však rizikovou dobou. Tah probíhá většinou v noci, kdy putující obojživelníci překonávají vzdálenosti i několika kilometrů k vodní ploše, která jim slouží k rozmnožování.

Ztrátám na silnici lze zabránit vhodnými opatřeními, mezi které patří například budování zábran a přenášení jedinců přes rizikový úsek, nebo navádění pomocí zábran na vhodné podchody. V zahraničí se osvědčilo umísťování dopravní značky se symbolem žáby a omezení rychlosti, které umožňují řidičům vyhnout se putujícím živočichům. V našich podmínkách však často bezohlední řidiči najíždějí do putujících živočichů schválně a netýká se to pouze obojživelníků.

 

Základním předpokladem pro zajištění ochrany na kritických místech tahových cest je jejich mapování. Proto se obracíme na všechny milovníky přírody, kterým není jejich osud lhostejný, s žádostí o spolupráci na řešení tohoto problému. V případě, že na svých cestách naleznete místo s přejetými obojživelníky, budeme vám vděčni za informace, na jejichž základě budeme moci zajistit ochranu putujících obojživelníků.

 

Překonáním rizikového úseku však ohrožení pro obojživelníky nekončí. I v dnešní době se často setkáváme se snahami o likvidaci mokřadů a drobných vodních ploch, které slouží jako místa rozmnožování a u druhů vyskytujících se po většinu roku ve vodě i jako místo k životu. I proto je velice důležitá evidence lokalit s výskytem obojživelníků, která slouží jako podklad k zajištění ochrany. Každá lokalita má význam pro zachování celé populace, proto jsou velice důležité informace o možném ohrožení. Na základě upozornění občanů se například záchranným přenosem podařilo zachránit stovky pulců ropuchy obecné ze zatopeného výkopu pro elektrický kabel, který se měl zasypat.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod 

Zpět na Mapování obojživelníků

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com