wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Výsledky mapování 2000 až 2008

V současné době jsou k dispozici pro nekomerční účely výsledky mapování obojživelníků v okrese Jihlava v letech 2000-2007, a to v následující podobě:

     Databáze ve formátu MS Excel, členěná podle druhů

     Zákresy lokalit výskytu všech druhů v GISu

Za nekomerční využití výsledků se považuje zejména – podklad pro další výzkumy, zajištění péče o lokality, ochrana lokalit, posuzování záměrů na lokalitách v rámci řízení vedenými krajskými či městskými úřady apod.

Doporučená citace databáze:

Maštera J. (2000-2008): Databáze pozorování obojživelníků v okrese Jihlava.- elektronická databáze depon. in ČSOP Jihlava & AOPK ČR; Jihlava - Havlíčkův Brod.

O zaslání výsledků ( v elektronické podobě) můžete požádat jejich autora – viz Kontakt. V žádosti uveďte účel, pro který by měla být databáze využita či využívána. Po posouzení žádosti bude rozhodnuto o poskytnutí či neposkytnutí výsledků.

Výsledky mapování obojživelníků v okrese Jihlava byly v roce 2009 poskytnuty k užívání při rozhodování v ochraně přírody a krajiny krajskému, městským a obecním úřadům působícím v jihlavském okrese, a dalším odborným institucím. Výsledky mapování budou v dohledné době, dle časových a personálních možností, zpracovány do podoby odborného článku či publikace (příp. obou těchto výstupů).

 

Zpět na Mapování obojživelníků

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2012 – jaromir.mastera@gmail.com