wz

Obojživelníci v okrese Jihlava

——————————————————————————————————

Výzva ke spolupráci

Důležité pro ochranu obojživelníků (stejně jako ostatních živočichů i rostlin) je znalost míst jejich výskytu, zejména nejvýznamnějších míst výskytu těch nejohroženějších druhů. Na podkladě výsledků lze zajistit např. účelnou ochranu druhů vyhlášením lokality jako zvláště chráněné či jiné území (přírodní památka, přírodní rezervace, přechodně chráněná plocha, významný krajinný prvek) či zajistit vhodnou péči o lokalitu. I přesto, že hlavní fáze mapování již skončila, je stále potřebné shromažďovat nové údaje o výskytu obojživelníků. Stále existují bílá nezmapovaná místa na mapě jihlavského okresu, a i v již zmapovaných oblastech vznikají nové vhodné biotopy, které si zaslouží další zkoumání. Údaje i ze známých lokalit jsou také potřebné k zaznamenávání a vyhodnocování změn v místních populacích obojživelníků. Z těchto důvodů vyzývám všechny milovníky a ochránce přírody, kteří by chtěli přispět k ochraně obojživelníků nejen na Jihlavsku, k dalšímu sbírání nálezových dat o výskytu obojživelníků. Předem Vám děkuji.

Vaše zprávy by měly obsahovat následující údaje :

1.         údaje o lokalitě – název nejbližší obce, rybníku, apod.; přesnější lokalizace (např. tůňka 200 m S, J, V, Z od obce)

2.         doba pozorování – nejlépe den, měsíc a rok; popř. jenom měsíc nebo roční období

3.         počet zjištěných jedinců – v případě většího počtu zaokrouhlete na desítky, stovky, apod.; uvádějte i počty uhynulých živočichů (tahové cesty)

4.         druh obojživelníka – pokud se vám ho podaří určit (Pomůcky k určování !); jinak stačí uvést např. skokani, ropuchy, apod.

5.         informace o možném ohrožení lokality, popř. jiné poznámky

6.         jméno a adresa pozorovatele

K zapisování svých pozorování můžete použít i Mapovací kartu (dokument Wordu, lze si ho stáhnout – kliknutím pravým tlačítkem myši na odkaz – Uložit cíl jako…).

Svá pozorování zasílejte, telefonujte či mailujte:

viz  Kontakt

nebo se můžete zapojit do mapování obojživelníků na stránkách Biolibu:

Zpět na Mapování obojživelníků

 

Úvodní stránka      Mapování obojživelníků      Druhy na Jihlavsku       Ochrana v praxi      Fotogalerie      Publikace      www odkazy      Kontakt

—————————————————————————————————————————————

 © Jaromír Maštera 2002-2013 – jaromir.mastera@gmail.com